Zgłoszenie współpracy

Wszystkie podane przez Państwa informacje będą traktowane przez nas jako poufne.

  :
  Prosimy podać zakres prowadzonej przez Państwa działalności:

  - inny zakres:
  Prosimy określić, czy opisany wyżej zakres działalności jest:

  Firma zatrudnia:

  W jakim zakresie chcieliby Państwo współpracować z naszą firmą:

  - w innym zakresie:


  1. Administratorem tak zebranych danych osobowych jest "Slican" spółka z o.o., ul. Marii Konopnickiej 18, 85-124 Bydgoszcz
  2. Administrator pozyskanych danych osobowych nie przekazuje innym podmiotom
  3. Pozyskane dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji współpracy przez "Slican" i będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż 180 dni
  4. Mam prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania, żądania ich usunięcia.