Polityka prywatności aplikacji mobilnej Slican MessengerCTI

 1. Niniejszy dokument opisuje Politykę Prywatności aplikacji mobilnej Slican MessengerCTI (dalej zw. „Polityka Prywatności”) należącej do Slican spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. M. Konopnickiej 18, 85-124 Bydgoszcz, zarejestrowana pod numerem KRS 0000099007 w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
 2. Aplikacja Slican MessengerCTI (dalej „Aplikacja”), jest instalowana na urządzeniach mobilnych, w szczególności na telefonach komórkowych i tabletach  po uprzednim pobraniu Aplikacji przez użytkownika za pośrednictwem sklepu Play (Android).
 3. Korzystanie z Aplikacji wymaga posiadania urządzenia mobilnego z systemem Android oraz połączenia z Internetem w postaci włączonego pakietu transmisji danych lub włączonego połączenia WI-FI.
 4. Korzystanie z Aplikacji nie wymaga podania jakichkolwiek danych osobowych. Aplikacja nie przechowuje żadnych danych osobowych, które mogłyby umożliwić osobie trzeciej identyfikację konkretnego użytkownika Aplikacji.
 5. Podczas korzystania z aplikacji mobilnej, zbierane są dane związane z funkcjonalnością aplikacji, np. treść wiadomości czat, historia połączeń, zdjęcia i pliki przesyłane w aplikacji. Aplikacja może też prosić o zgodę na dostęp do uprawnień na urządzeniu mobilnym, w tym:
  – dostęp do kamery (CAMERA) – wykorzystane podczas przesyłania zdjęć w wiadomościach czat
  – dostęp do telefonu (PHONE) – wykorzystane podczas realizacji połączeń głosowych z włączonym w aplikacji trybem „GSM”
  – dostęp do plików i multimediów – wykorzystane podczas przesyłania plików znajdujących się w pamięci urządzenia mobilnego w wiadomościach czat
  – dostęp do lokalizacji – wykorzystane w funkcji śledzenia, włączanej za zgodą Użytkownika
  – pozwolenie na działanie w tle – niektóre istotne funkcje aplikacji wymagają pozwolenia na działanie w tle
  – wyświetlanie na ekranie blokady – wykorzystane do wyświetlania powiadomienia o nowej wiadomości i nowej rozmowie na ekranie blokady telefonu
  – wyświetlanie wyskakujących okien podczas pracy w tle – wykorzystane do prezentacji rozmowy przychodzącej
 6. Lokalizacja w tle. Dane o lokalizacji użytkownika są przekazywane w bezpieczny sposób do serwera, do którego jest podłączona aplikacja. Dane te nie są przekazywane do firm trzecich i są wykorzystywane wyłącznie w celu bieżącej realizacji funkcji śledzenia w aplikacji. Aby funkcja śledzenia działała, Użytkownik aplikacji musi za każdym razem wyrazić zgodę na śledzenie, może również w każdej chwili wycofać tę zgodę. Użytkownik jest również w sposób wyraźny powiadomiony o tym, jak długo śledzenie będzie trwało, a na telefonie w sposób stały i dobrze widoczny widnieje informacja o fakcie śledzenia.
 7. Komunikacja z Usługami Google (Google Play Services) – wykorzystywana jest do poprawnego działania geolokalizacji, usługi Google Analytics oraz możliwości bezpośredniego komunikowania się z aplikacjami Google takim jak Google Maps czy Gmail.
 8. W przypadku braku akceptacji zasad Polityki Prywatności prosimy nie instalować Aplikacji lub ją odinstalować. Trwałe usunięcie Aplikacji z urządzenia mobilnego jest równoznaczne z zakończeniem korzystania z Aplikacji.
 9. Polityka Prywatności ma jedynie charakter uzupełniający w stosunku do polityki prywatności Google Play Store. Slican sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za politykę prywatności realizowaną przez podmioty zarządzające aplikacjami Google Play oraz przestrzeganie przez nie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r., str. 1-88), ustawy z dnia z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U.2018.1000) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U.2017.1219) w ramach Google Play.
 10. Polityka Prywatności może ulec zmianie w przypadku, gdy potrzeba lub obowiązek wprowadzenia takich zmian wynikały z rozwoju funkcjonalności Aplikacji, postępu technologicznego lub zmiany przepisów prawa.

W razie dodatkowych pytań dotyczących ochrony prywatności, prosimy o kontakt.

Slican sp. z o.o.
ul. M. Konopnickiej 18
85-124 Bydgoszcz, Polska
e-mail: office@slican.pl