Slican MAB-1101

Multi Audio Box (MAB-1101) jest urządzeniem zapewniającym współpracę centrali telefonicznej z zewnętrznymi źródłami dźwięku, instalacją nagłaśniającą lub nagrywanie rozmów z aplikacji TelefonCTI. Układ nie wymaga zasilania zewnętrznego, zasilane jest z linii telefonicznej do której jest podłączone

MAB-1101 współpracuje z serwerami i centralami IPL-256, IPM-032, IPU-014, CCT-1668/IP, CXS-0424, CCA-2720 oraz NCT-1248.

Może pracować w jednym z czterech trybów. Konfiguracji MAB-1101 do działania w określonym trybie dokonuje się ustawiając odpowiednią kombinację zworek na płytce urządzenia. MAB-1101 może pracować jednocześnie tylko w jednym z wymienionych trybów.

Tryby pracy

  • Tryb nasłuchiwania pomieszczenia

MAB-1101 ma wbudowany mikrofon pojemnościowy o dużej czułości, należy jedynie doprowadzić do niego linię telefoniczną. W razie potrzeby można jego czułość zwiększyć ustawiając opcję Boost. Urządzenie podłączone jest do analogowej linii telefonicznej i posiada swój numer katalogowy. Każdy z abonentów wewnętrznych może zadzwonić na taki numer i posłuchać co dzieje się w pomieszczeniu. Ilość osób podsłuchujących może być praktycznie równa ilości abonentów centrali, jedynie w centrali NCT-1248 tylko jeden abonent. W centralach IPL-256, IPM-032, IPU-014, IPS-08, CCT-1668/IP, CXS-0424 i CCA-2720 można skierować połączenia przychodzącego z miasta na taki numer przydzielając mu numer DDI, jak i wybierając numer wewnętrzny na zapowiedzi słownej. Istnieje możliwość ograniczenia tej funkcjonalności dla poszczególnych grup abonentów wykorzystując mechanizm sieci.

  • Tryb zewnętrznego źródła dźwięku

Nie wszystkim podoba się melodyjka na oczekiwaniu (MoH). Są też klienci którzy chcieliby podłączyć np. radio jako melodię na oczekiwaniu, lub też nadawać reklamy. Za pośrednictwem MAB-1101 można podłączyć do central IPL-256, IPM-032, IPU-014, IPS-08, CCT-1668/IP, CXS-0424, CCA-2720 i NCT-1248 dowolne źródło dźwięku.

  • Tryb Paging

Korzystając z MAB-1101 w konfiguracji OUT możemy połączyć centralę telefoniczną z istniejącym systemem nagłaśniającym podłączając wyjście „Audio In/Out” do wzmacniacza nagłośnienia. Można ustawić kto ma dostęp i możliwość wyjścia na instalację nagłaśniającą. Po wybraniu numeru dostępu do nagłośnienia nie ma sygnału wołania lecz następuje natychmiastowe połączenie, a po rozłączeniu nie ma żadnych sygnałów akustycznych typu zajętość czy nieosiągalność a nagłośnienie może wrócić do swoich normalnych funkcji np. odtwarzania muzyki. Na instalację nagłośnieniową może jednocześnie dodzwonić sie jeden abonent. Rozwiązania takie mogą znaleźć zastosowanie np. w szkolnych radiowęzłach, szpitalnych systemach przywoławczych.

  • Tryb nagrywania rozmów

Aplikacja Slican TelefonCTI.plus umożliwia nagrywanie rozmów. Aby to zrealizować należy wydzielić z linii telefonicznej sygnał akustyczny i podłączyć do komputera na którym rozmowy mają być rejestrowane za pośrednictwem MAB-1101. Urządzenie jest „przeźroczyste” dla linii telefonicznej, a jednocześnie separuje od niej galwanicznie wejście karty muzycznej komputera. Przeniesione zostanie zarówno zasilanie telefonów jak i sygnalizacja. Jeden MAB może nagrywać rozmowy jednego numeru wewnętrznego i może obsługiwać wyłącznie linię analogową. Nie wymaga zasilnia.