Hotele

Hotel jest wyjątkowym wyzwaniem dla integratora sieci telekomunikacyjnej. W dobie powszechności telefonii IP i GSM centrala telefoniczna w hotelu jest w coraz większym stopniu środkiem i narzędziem integracji, a nie tylko pośrednikiem w komunikacji. Obecnie centrala wraz z aplikacją hotelową wspiera przede wszystkim pracowników hotelu w efektywnej i sprawnej obsłudze gościa hotelowego.

Centrale telefoniczne Slican to nowoczesne i bardzo dobrze przygotowane do zastosowań hotelowych rozwiązania telekomunikacyjne. W ofercie Slican są zarówno centrale dla małych, kilku czy kilkunastopokojowych obiektów, jak i produkty dla hoteli, które mogą zaoferować miejsce dla kilkuset gości.

Centrale Slican sprawdzają się ponadto w sieciach hoteli, gdzie wymagane jest zbudowanie komunikacji pomiędzy kilkoma połączonymi centralami. Rozwiązanie to obniża koszty operacyjne serwisu, połączeń pomiędzy hotelami w sieci oraz ułatwia kontrolę nad sprawnym działaniem central.

Systemy telekomunikacyjne Slican współpracują z wieloma dostępnymi na rynku aplikacjami hotelowymi. Szczegółowe informacje dotyczące funkcji realizowanych przez programy hotelowe w oparciu o dane przesyłane z centrali Slican, otrzymają Państwo w poniższych firmach oferujących rozwiązania dla hoteli. Nasze produkty realizują ponadto inne dodatkowe usługi, które w znaczący sposób przyczyniają się do zaoferowania gościom hotelowym wyższego poziomu obsługi i usprawniają pracę personelowi. Slican szybko reaguje na potrzeby stale zmieniającego się rynku hotelarskiego i sugestie naszych kontrahentów rozwijających aplikacje hotelowe. Korzystając z rozwiązań Slican w hotelu, sanatorium, centrum SPA itp. macie Państwo gwarancję wysokiej jakości sprzętu oraz wsparcia technicznego i handlowego zarówno ze strony producenta aplikacji, jak i naszej sieci dealerów i serwisów.

Niezależnie od tego, gdzie jest Państwa hotel, w jakim miejscu powstanie nowy motel lub pensjonat, do Państwa dyspozycji w całym kraju jest sieć dealerów, którzy zaproponują stosowny system telekomunikacyjny Slican składający się z centrali telefonicznej, telefonów IPtelefonów oraz bramofonów.

Wykorzystanie wszystkich możliwości wynikających z integracji może się wiązać z koniecznością wykupienia odpowiednich licencji Slican.

Przykładowe programy hotelowe współpracujące z serwerami Slican: