Upgrade systemu

Korzyści wynikajace z aktualizacji oprogramowania systemowego SLICAN

Oprogramowanie urządzeń teleinformatycznych Slican, z racji ich stałego rozwoju, podlega ciągłym zmianom i modyfikacjom. Często zdarza się, że klienci, nie znając korzyści z aktualizacji oprogramowania systemowego, nie dostrzegają potrzeby zmiany lub po prostu o tym zapominają. To błąd, który z  upływem czasu może być niebezpieczny i kosztowny dla użytkownika. Dlatego warto sprawdzać, czy producent przygotował nowszą wersję oprogramowania z poprawkami i nowymi funkcjami i przekonać, się co zyskujemy. Każda aktualizacja programu poprawia i optymalizuje szybkość działania i bezpieczeństwo systemu. Klient sam decyduje: jakie nowe funkcje/licencje ewentualnie zakupi i z czego będzie korzystał.

Warto regularnie aktualizować oprogramowanie systemu, zapewniając w ten sposób odpowiedni poziom bezpieczeństwa przed atakami hakerów i ewentualną kradzieżą np. danych osobowych czy usług telekomunikacyjnych wartych dziesiątki tysięcy złotych.

Nowa, aktualna wersja oprogramowania systemowego umożliwia:
  • zwiększenie wydajności systemu
  • wprowadzenie nowych i zmodernizowanych funkcji
  • odświeżenie interfejsów
  • wyeliminowanie błędów
  • dostosowanie systemu do wymagań RODO

Aktualizacja oprogramowania systemowego SLICAN daje Klientom wymierne korzyści:
  • zwiększenie poziomu bezpieczeństwa
  • nowe i udoskonalone funkcje
  • możliwość zarządzania licencjami – Klient sam decyduje, czy pakiet używanych funkcji jest wystarczający, czy należy go rozszerzyć
  • wsparcie techniczne – 1 rok od ostatniej aktualizacji

  • zdalnie – może to zrobić Autoryzowany Partner Serwisowy Slican
  • indywidualnie – może to zrobić użytkownik systemu posiadający uprawnienia administratora