System interkomowy Slican PrICS-400

System interkomowy Slican PrICS-400 to rozwiązanie zaprojektowane z myślą o potrzebach zakładów karnych, oddziałów zamkniętych, itp. Rozwiązanie to zapewnia kluczowe funkcje umożliwiające dwukierunkową komunikację między dozorcą/dyspozytorem a osadzonymi.

System interkomowy Slican PrICS-400 pozwala dozorcy zainicjować rozmowę z wybraną osobą, aktywować nasłuch lub wygłosić komunikat do większej grupy odbiorców.

Zapewnia pełną funkcjonalność, prostą instalację i obsługę oraz trwałą, odporną na uszkodzenia obudowę terminalu.

 • obsługa połączeń między terminalami a dyspozytorem

 • wygłaszanie komunikatów

 • odtwarzanie komunikatów radiowęzła

 • podsłuch terminala (jeśli dyspozytor posiada właściwe uprawnienia)

 • dwie kolejki połączeń telefonicznych z terminali (zwykła oraz z terminali podwyższonego nadzoru)

Stanowisko dozoru

System interkomowy oparty jest o centralę Slican NCP CM-400, pozwalającą na pełną obsługę telefoniczną zarówno w ramach zakładu karnego jak i poza nim. Dozorca/dyspozytor wyposażony jest w telefon systemowy z mikrofonem typu „gęsia szyja” i konsolą ułatwiającą obsługę wielu abonentów (terminali w celach).

Dozorca może nawiązać lub odebrać połączenie z konkretnym osadzonym, wygłosić komunikat, odtworzyć nagranie radiowęzła, a także uruchomić nasłuch z wybranej celi (w przypadku posiadania  odpowiednich uprawnień). Możliwa jest również komunikacja tylko z wybranymi celami, według zdefiniowanych stref (np. konkretne piętro, oddział, czy cele o podwyższonym nadzorze).

Terminale w celach

Zainstalowane w celach terminale DPH.IP-VE1P.PrICS -inox umożliwiają dwukierunkowy kontakt z osadzonymi. Terminal pozwala na zainicjowanie połączenia z dozorcą, odbiór połączenia lub komunikatu, wyciszenie sygnału radiowęzła. Terminal połączony jest z modułem sygnalizacyjnym umieszczonym na zewnątrz, który pokazuje oczekujące zgłoszenie poprzez zapalenie lampy TSL. Moduł posiada również zintegrowany przycisk TSR pozwalający na skasowanie stanu terminala.

Terminal zainstalowany w celi posiada wandaloodporną obudowę wykonaną ze stali nierdzewnej. Dzięki zastosowanym materiałom i gładkiej formie, urządzenie posiada zwiększoną odporność na uszkodzenia mechaniczne. Istnieje też możliwość nitowania przedniego panelu terminala w celu zabezpieczenia przed jej otwarciem. Instalacja systemu jest prosta i wymaga minimum okablowania w sieci IP.

System interkomowy Slican PrICS-400 współpracuje również z bramofonem Slican DPH.IP jako elementem systemu kontroli dostępu (ACS).  Takie rozszerzenie systemu pozwala na kontrolę i rejestrację wejść i wyjść, podgląd wejścia i osób korzystających z bramofonu (z wykorzystaniem aplikacji Slican Messenger.CTI), obsługę identyfikatorów zbliżeniowych (czytnik RFID).

 • Serwer: Call Manager 1U5 NCP-CM400P.SPC z dedykowanym oprogramowaniem
 • Obsługa przez dyspozytora: Telefon systemowy z “gęsią szyją” CTS-220.IP-BK.GNM.SPC lub inny telefon systemowy Slican
 • Terminal interkomu w celi: DPH.IP-VE1P.PrICS -inox
 • Lampa sygnalizacyjna TSL zintegrowana z przyciskiem TSR lub dwa elementy niezależne – podłączenie bezpośrednie do terminala interkomu – nie wymaga dodatkowego zasilania
 • Wejście sygnału radiowęzła: Koder audio AUD.IP-MCOD1
 • Switch-e PoE zasilające terminale: Switch 1U NCP-SW242S.P150