RecordMAN – nagrywanie rozmów

Aplikacja przeznaczona jest do współpracy z systemem wbudowanego nagrywania rozmów EbdREC dla serwerów Slican. Składa się z dwóch części, „serwera nagrań” czyli aplikacji RecordMAN.server, która umożliwia pobieranie nagrań z zasobów centrali i zapisywanie ich kopii na dysku komputera w sieci lokalnej, oraz „klienta” czyli aplikacji RecordMAN.client służącej do obsługi nagrań pobranych na lokalny komputer czyli wyświetlania szczegółowej historii połączenia oraz wyszukiwania  konkretnych połączeń wg wielu kryteriów.

RecordMAN.server

Główne zadania

 • zapis („zrzut”) nagrań na twardy dysk HDD (magazyn)
 • udostępnianie nagrań zgodnie z uprawnieniami (serwer)

Aplikacja ta ma  za zadanie pobieranie nagrań z nośnika istniejącego w centrali i zapisywanie ich na dysku twardym komputera w sieci lokalnej tworząc ich kopię. Ma to szczególne znaczenie w przypadku central, w których nośnikami są karty pamięci typu flash o ograniczonej pojemności.

RecordMAN.client

Aplikacja do obsługi nagrań. Nie pobiera nagrań na dysk lokalny więc synchronizacja katalogów jest bardzo szybka. Polecenie odtworzenia nagrania powoduje skopiowanie pojedynczego pliku na dysk lokalny i jego odtworzenie. W zależności pod praw nadanych w centrali można lub nie zachować nagranie na własnym dysku.

Aplikacja RecordMAN.client może pracować z różnymi źródłami danych:

 • centrala – aplikacja łączy się bezpośrednio z nośnikiem nagrań w centrali
 • RecordMAN.server – aplikacja łączy się z archiwum tworzonym przez tą aplikację z zachowaniem uprawnień. Dzięki temu że synchronizacja pomiędzy centralą a serwerem jest prawie natychmiastowa użytkownik ma do dyspozycji zarówno nagrania z nośnika w centrali jak i dane archiwalne ograniczone pojemnością dysku twardego na którym składa dane RecordMAN. Server.
 • dane archiwalne (nagrania skopiowane na płytę lub też dowolny inny katalog z nagraniami w formacie danych Slican) – aplikacja w przypadku połączenia z tego typu archiwum nie uwzględnia uprawnień stanowiska do nagrań.

W centralach Slican można powołać konta użytkowników aplikacji RecordMAN.client posiadających następujące uprawnienia:

 • prawo do kopiowania nagrań na dysk lokalny – decyduje o możliwości eksportowania nagrań jako typowe pliki dźwiękowe
 • dostęp pełny – brak ograniczeń – dla użytkownika dostępne są wszystkie rozmowy nagrane w centrali
 • dostęp ograniczony – pozwala na ustawienie praw do nagrań wg następujących kryteriów:
  • do określonego poziomu – w centrali można zdefiniować do 8 grup abonentów (analogicznie do sieci) – prawo do odsłuchu nagrań tylko dla konkretnej grupy abonentów, lub kilku grup
  • do nagrań z filtrem – prawo do odsłuch wyłącznie nagrań konkretnego numeru wewnętrznego
  • prawo do odsłuchu nagrań do określonej liczby dni wstecz
 • aplikacja RecordMAN.client może odsłuchiwać nagrania utworzone zarówno w wersji 1 jak i 2 programu
 • RecordMAN.server musi składować nagrania w nowej lokalizacji

RecordMAN realizuje jednocześne nagrywanie: