Zintegrowane rozwiązania dla służby zdrowia

Sprawna obsługa i komunikacja z pacjentem, która opiera się między innymi na zintegrowanych, nowoczesnych technologiach teleinformatycznych staje się istotnym elementem wpływającym na rozwój placówki medycznej. Integracja serwerów telekomunikacyjnych Slican z aplikacjami do obsługi jednostek służby zdrowia ułatwia kontakt pacjenta z jednostką medyczną a jednostka medyczna szybciej i łatwiej kontaktuje się z pacjentem.

Przychodnie, gabinety lekarskie, laboratoria i inne placówki medyczne używają coraz częściej zintegrowanych rozwiązań teleinformatycznych, które podnoszą jakość obsługi pacjenta oraz stanowią wsparcie dla świadczonych usług medycznych.

Wyższy poziom obsługi pacjenta (klienta) to lepsza opinia pacjentów o danej, np. przychodni. Coraz częściej dla pacjentów  oprócz wysokiego poziomu leczenia, liczy się sprawna komunikacja. Integracja aplikacji medycznych z serwerami Slican umożliwia przekształcenie „zwykłej”, np. przychodni w nowoczesną placówkę medyczną przyjazną swoim pacjentom.

Rozwiązania teleinformatyczne Slican dzięki otwartym protokołom umożliwiają integrację z różnymi aplikacjami do obsługi jednostek medycznych.

Funkcje, które mogą być realizowane dzięki integracji, to między innymi:

 • informacje o połączeniu przychodzącym / oczekującym widoczne z poziomu aplikacji;
 • odbieranie / rozłączanie połączeń telefonicznych z poziomu aplikacji  – kliknięcie na monitorze komputera;
 • informacja o połączeniu przychodzącym wraz z informacją jaki pacjent dzwoni (jeśli w bazie, dany numer telefonu przypisany jest do któregokolwiek pacjenta);
 • połączenie przychodzące powoduje automatyczne przejęcie danych pacjenta co umożliwia szybką rejestrację lub zmianę, np.  terminu wizyty u lekarza danego pacjenta;
 • jeśli połączenie przychodzące jest z numeru, którego nie ma w bazie danych a recepcjonistka odnajdzie danego pacjenta w systemie, system zasygnalizuje dopisanie / uaktualnienie danych kontaktowych o nowy numer danego pacjenta;
 • jeśli połączenie przychodzące jest od pacjenta, który nie widnieje w bazie, recepcjonistka może założyć nową kartotekę a numer, z którego pacjent dzwoni, automatycznie zostanie „doklejony” do kontaktów pacjenta;
 • wykonywanie połączeń telefonicznych z poziomu danych kontaktowych w kartotece pacjenta danej aplikacji – wystarczy kliknąć w numer telefonu – dzięki czemu nie jest konieczne ręczne wybieranie numeru telefonu;
 • informacje o połączeniach odebranych i nieodebranych;
 • wysyłanie informacji typu „sms” do wybranej grupy pacjentów;
 • możliwość zapisywania notatek z wybranych rozmów, lub ich zarejestrowanie;
 • inne funkcje możliwe do realizacji dzięki integracji aplikacji do obsługi placówek medycznych z serwerami telekomunikacyjnymi Slican dedykowane do specyficznych wymagań różnych użytkowników.

Aplikacje do obsługi jednostek medycznych można integrować z serwerami Slican IPL-256, IPM-032, MAC-6400 oraz CCT-1668/IP i CXS-0424, dopasowując zarówno system informatyczny jak serwery telekomunikacyjne Slican do wielkości oraz specyfiki danego użytkownika.

Aby spełnić wymagania placówek medycznych, systemy teleinformatyczne muszą charakteryzować się wysokim poziomem niezawodności. Serwery telekomunikacyjne i centrale Slican spełniają wysokie wymagania odbiorców.

Integracja wprowadza nową jakość i zwiększa funkcjonalność danego systemu obsługującego podmiot medyczny.

Wykorzystanie wszystkich możliwości wynikających z integracji może się wiązać z koniecznością wykupienia odpowiednich licencji Slican.

Przykładowe aplikacje medyczne współpracujące z serwerami Slican: