Autokonfiguracja (Auto-Provisioning)

Auto-provisioning w telekomunikacji obejmuje proces przygotowania i wyposażenia sieci, aby umożliwić jej dostarczenie usług dla użytkowników czyli funkcja pozwalająca na automatyczną konfigurację sprzętu VoIP, bez konieczności ręcznego ustawiania jego parametrów.  Większość dostępnych na rynku modeli telefonów VoIP posiada możliwość auto-konfiguracji w trybie manualnym i/lub automatycznym. Telefony wpięte do sieci podczas inicjalizacji wysyłają specjalne ramki w poszukiwaniu serwera provisioningu celem uzyskania niezbędnych danych do autokonfiguracji.

W ramach auto provisioningu telefony VoIP pobierają z centrali między innymi:

  • login, hasło i adres serwera w celu automatycznego zalogowania aparatu
  • zdefiniowane lampki i klawisze funkcyjne dla aparatów z funkcją BLF (Busy Lamp Field)
  • książkę telefoniczną (max. 1 tys. kontaktów)
  • ustawienia strefy czasowej
  • adres serwera NTP
  • format czasu
  • wersję językową
  • aktualną wersję oprogramowania

Jest to wygodne rozwiązanie dla administratora systemu bez potrzeby angażowania osoby z wykształceniem czy dużym doświadczeniem informatycznym. Zminana danych, wymiana czy konieczność restaru telefonu do ustawień fabrycznych wsparte przez proces auto-provisiningu daje możliwość jego zdalnej konfiguracji. Dodatkowym atutem jest zabezpieczenie systemu przed niepowołanym logowaniem się nieautoryzowanych terminali (uwierzytelnienie na podstawie adresu sprzetowego urządzenia).

Nasze rozwiązania obejmują dwa typy procesu autoprovisioningu:

  • automatyczny – z wykorzystaniem procesu SIP multicast (włączony serwer plug’n’play)
  • manualny przez podanie w konfiguracji telefonu ścieżki dostępowej do serwera

Poniżej schemat działania auto provisioningu z włączonym serwerem plug’n’play (metoda sip.mcast.net):