Infolinie IVR i zapowiedzi

Infolinie IVR w centralach Slican są elastyczne i przyjazne. Dla osób, które dzwonią do Twojej firmy oznacza to, że szybko uzyskają połączenie z wybraną osobą lub też sprawnie zostaną za pomocą zapowiedzi słownych pokierowane na numer wewnętrzny danego działu. W systemie możemy powołać i skonfigurować do 99 infolinii oraz łączyć je ze sobą, tworząc rozbudowane systemy zapowiedzi. Sam budujesz swoje infolinie. Zawsze możesz dokupić dodatkowe infolinie i wydłużyć ich czas.

Infolinie IVR dostępne są w serwerach Slican.


Możliwości infolinii Slican:

  • pozwala dzwoniącemu na wybór kolejnej opcji z użyciem klawiszy (w DTMF) i w zależności od tego uzyskiwać kolejne żądane informacje albo połączenie z abonentem lub grupą abonentów;
  • jeżeli dzwoniący do centrali skierowany zostanie na infolinię, to usłyszy zapowiedź słowną;
  • w trakcie zapowiedzi oraz przez określony czas po jej odtworzeniu, dzwoniący może dokonać wyboru dalszego kroku za pomocą klawiatury;
  • do zdefiniowania działania można używać cyfr od 0 do 9, a także * i #;
  • pod każdy klawisz można przypisać abonenta, grupę abonentów, zapowiedź, kolejną infolinię, numer skrócony; można też wybrać numer wewnętrzny podczas odsłuchiwania zapowiedzi;
  • jeżeli dzwoniący nie podejmie w trakcie trwania zapowiedzi żadnego działania lub wybierze niewłaściwy przycisk na klawiaturze, zapowiedź zostanie powtórzona.