Raporty i dzienniki

Raporty

Aplikacja umożliwia tworzenie raportów na podstawie wstępnie przygotowanych szablonów. Manager otrzymuje predefiniowane szablony raportów, które może konfigurować np. pod kątem statystyk obsługi połączeń w kolejkach czy też czasu pracy Agentów. Wygenerowane raporty są rozsyłane jako wiadomość e-mail do zarządzających zgodnie z utworzonym harmonogramem. Nadesłana wiadomość e-mail zawiera załącznik z nazwą raportu jako plik HTML, który można przejrzeć w dowolnej przeglądarce internetowej.

Dostępne są następujące szablony:

 • statystyki kolejek Call Center,
 • statystyki połączeń przychodzących Agentów,
 • statystyki połączeń wychodzących Agentów,
 • czas pracy Agentów – podsumowanie zbiorcze,
 • czas pracy Agentów – analiza szczegółowa.

Dzienniki

Dziennik dają możliwość wglądu do szczegółowych danych połączeń kolejek, połączeń oddzwonionych, połączeń Agentów oraz zdarzeń przez nich wywoływanych. Przeglądanie dzienników może być dowolnie filtrowane przez :

 • wskazanie daty lub ich zakresu,
 • wskazanie pory dnia,
 • wybór kolejki,
 • wybór Agenta,
 • wskazanie typu połączenia,
 • wybór zdarzenia (logowanie, rozpoczęcie, zakończenie, przerwy itp.).