Slican UTS

Splittery Slican UTS to osprzęt instalacyjny przeznaczony do rozprowadzania linii telefonicznych w budynkach z wykorzystaniem wewnętrznej sieci strukturalnej (skrętka UTP) bez potrzeby ingerencji w pathpanele i gniazda.

Rodzaje:

  1. Splitter UTS-4T pozwala „rozprowadzić” 4 telefony na jednym kablu UTP. Zawiera 1 gniazdo typu RJ45 i 4 typu RJ11. Dedykowany do „zwielokrotnionych” gniazd w serwerach Slican IPL-256 / IPM-032 jest stosowany tylko po stronie końca sieci, gdzie podłącza się telefony. W przypadku wykorzystania innej centrali telefonicznej, niezbędne jest zastosowanie Splittera symetrycznie na obydwu końcach sieci (kabla UTP).
  2. Splitter UTS-1C2T zawiera 2 gniazda typu RJ45 oraz 2 gniazda typu RJ11 co pozwala podłączyć komputer i 2 telefony. Musi być stosowany po obydwu stronach sieci (w serwerowni i po stronie zakończenia).

Zastosowania

  1. Splitter UTS-4T: Wykorzystanie sieci strukturalnej (wszystkich par przewodów Skrętki UTP) do instalacji 4 linii telefonicznych.
  2. Splitter UTS-1C2T: Wykorzystanie sieci strukturalnej (niewykorzystywanych par przewodów Skrętki UTP) do instalacji 2 linii telefonicznych i jednego połączenia ethernetowego.
  3. Splitter UTS-1C2T: Wykorzystanie sieci strukturalnej (niewykorzystywanych par przewodów Skrętki UTP) do instalacji 2 linii telefonicznych i jednego połączenia ethernetowego z lokalnym zasilaniem POE.
  4. Splitter UTS-4T: Wykorzystanie zwielokrotnionych portów w serwerach Slican IPL-256 oraz Slican IPM-032.