Slican PPS-48

Serwery  Slican IPL-256 oraz IPM-032 posiadają możliwość zwielokrotnienia portów na kartach wyposażeń abonenckich (ab i Up0), dlatego wskazane jest zastosowanie dedykowanych paneli krosowych które służą do rozdzielenia zwielokrotnionych portów.

Zastosowanie tych paneli organizuje i porządkuje sieć podłączoną do centrali. Półki mocowania (przelotu kabli) umożliwiają wygodne przeplatanie kabli pomiędzy frontem i tyłem szafy 19 cali. Natomiast w zależności od sposobu podłączenia do sieci można zastosować następujące rodzaje paneli krosowych:

Panel krosowy PPS-48RJ/12RJ.1U

Panel  rozszywający 12 gniazd RJ45 (4 pary od strony centrali) na 48 gniazd RJ45(1para) do podłączenia za pomocą patchcordów do zakończenia sieci strukturalnej.

Panel składa się z 6 płytek przełącznic, z których każda składa się z:

  • 2 zwielokrotnionych gniazd RJ-45, w tylnej części panelu tam wpina się patchcord wychodzący z centrali (gniazda 1 i 5)
  • 8 gniazd RJ45 widocznych z czoła panelu gdzie krosuje się gniazda sieci strukturalnej.

Panele krosowe PPS-48RJ/48LSA.1U

Panel  rozszywający zawierający 48 gniazd RJ45 (podłączona wyłącznie środkowa para) na 48 par kontaktów łączówek LSA. Dedykowany jest do rozszycia wieloparowego kabla teletechnicznego w szafie dystrybucyjnej 19 cali.

Panel składa się z 6 modułów przełącznic, z których każda składa się z:

  • 8 gniazd RJ-45, dostępnych z czoła panelu
  • 2 łączówek LSA z których każda zawiera 4 pary kontaktów do zarabiania udarowego.

Panele krosowe  PPS-48RJ/192LSA.1U

Panel  rozszywający 48 gniazd RJ45 (wykorzystane wszystkie pary) na 192 pary kontaktów łączówek LSA. Dedykowany jest do rozszycia wieloparowych kabli teletechnicznych w szafie dystrybucyjnej 19 cali w wykorzystaniem zwielokrotnionych gniazd w kartach IPL/IPM.

Panel składa się z 6 modułów przełącznic, z których każda składa się z:

  • 8 gniazd RJ-45, dostępnych z czoła panelu
  • 8 łączówek LSA z których każda zawiera 4 pary kontaktów do zarabiania udarowego.