ConfigMAN.user – narzędzia użytkownika

ConfigMAN.user to wersja programu ConfigMAN pozwalającą na zmianę niektórych parametrów nie wpływających na konfigurację ruchu w centrali. Jest przeznaczona dla użytkownika hybrydowej centrali Slican i pozwala na realizację pewnych funkcji, których zmiana nie wpłynie w żaden sposób na jakość połączeń czy pracę systemu.

Można ją wykorzystać do nagrywania okazjonalnych zapowiedzi na Infolinii – np. informowania o promocji, zmianie czasu pracy lub też, do szybkiego zaktualizowania firmowej książki telefonicznej. Przeznaczona jest dla użytkowników hybrydowych central Slican.

Podstawowe cechy aplikacji ConfigMAN.user to:

 • Bezpieczeństwo – użytkownik ma dostęp tylko do tych parametrów, których zmiana w żaden sposób nie wpłynie na parametry pracy serwera związane z konfiguracją ruchu w centrali.
 • Prostota – interaktywne podpowiedzi, ikony, wizualizacja graficzna przycisków, jasny i czytelny układ okien.
 • Wygoda – udostępnione do edytowania w aplikacji ConfigMAN.user parametry są często zmieniane, wymagają szybkiej reakcji – zarządzanie nimi z powodzeniem może realizować sam użytkownik serwera.

Wybrane funkcje ConfigMAN.user:

 • edycja opisów numerów wewnętrznych
 • możliwość samodzielnego zmieniania nazwisk, nazw działów itp.
 • możliwość wydruku wewnętrznej książki telefonicznej
 • edycja i wydruk etykietek pod przyciski telefonów systemowych
 • edycja większości ustawień w telefonach systemowych – samodzielne programowanie funkcji np. przechwytywania połączeń, nie przeszkadzać itp.
 • edycja uprawnień / restrykcji poszczególnych użytkowników – definiowanie połączeń które wybrane osoby mogą realizować lub nie
 • edycja podstawowych ustawień grup – np. tworzenie grup połączeń konferencyjnych
 • uproszczona funkcja Monitora, czyli bieżących zdarzeń w centrali
 • przeglądanie infolinii IVR
 • możliwość samodzielnego nagrywanie zapowiedzi do centrali i ich konfiguracja