Bramofon Slican DPH.IP

Slican DPH.IP jako element systemu kontroli dostępu ACS

Bramofony DPH.IP Slican przeznaczone są do instalacji wszędzie tam, gdzie wymagana  jest  kontrola dostępu i nawiązywanie połączeń głosowych z możliwością podglądu wejścia oraz sterowanie otwarciem drzwi/bramy przy pomocy kart zbliżeniowych, PINu lub zdalnie z telefonu. Mogą być stosowane w biurowcach, zakładach produkcyjnych, na parkingach czy nawet w domach – wszędzie, gdzie można je podłączyć do dowolnej centrali Slican.

Ich funkcjonalność wykracza poza typowe funkcje bramofonów, ograniczających wyłącznie dostęp z zewnątrz. Dzięki rejestracji zdarzeń (wejść/wyjść) bramofony DPH.IP mogą pełnić rolę systemu kontroli dostępu – ACS (z ang. Access Control System). Dodatkowo mogą być wyposażone w kamerę, która pozwala na podgląd miejsca oraz osób korzystających z bramofonu za pomocą aplikacji Slican MessengerCTI. Posiadają rejestrację zdarzeń  sabotażowych oraz wbudowany czytnik RFID, który obsługuje identyfikatory zbliżeniowe (do 1000 użytkowników dla całego systemu ACS). Użytkowanie bramofonów DPH.IP wymaga zakupu odpowiednich licencji.

ACS – system kontroli dostępu

Bramofony DPH.IP mogą pełnić rolę systemu kontroli dostępu – ACS (z ang. Access Control System). System ACS przede wszystkim kontroluje dostęp do poszczególnych pomieszczeń i stref. Tylko osoby upoważnione mogą poruszać się po danym budynku, obszarze dzięki identyfikatorom zbliżeniowym. Dzięki aplikacji do zarządzania regułami dostępu (czasowe, strefowe) nadawane są lub ograniczane prawa dostępu dla poszczególnych osób czy grup. Bramofony DPH.IP działające jako system kontroli dostępu umożliwiają również administratorowi podjęcie odpowiednich działań w stanach zagrożenia. System umożliwia natychmiastowe posiadanie danych o osobach przebywających i poruszających się po danym obszarze czy budynkach. Jest to szczególne ważne, np. w sytuacji nagłej ewakuacji. System kontroli dostępu zwiększa poziom bezpieczeństwa i zabezpieczenie mienia na danym terenie.

 • elementy Slican ACS to: centrala Slican, bramofony DPH.IP, identyfikatory zbliżeniowe, aplikacja Slican dla zarządzającego systemem ACS (ConfigMAN dla central IPx, aplikacja ACS dla central NCP), odpowiedni zestaw licencji, opcjonalny moduł kamery w bramofonach DPH.IP plus aplikacja Slican MessengerCTI,
 • użytkownicy systemu ACS otrzymują uprawnienia do poruszania się po danych strefach obiektu (reguły dostępu czasowe i strefowe),
 • dziennik zdarzeń (pełna kontrola wejść i wyjść),
 • uprawnienia użytkowników nadawane są indywidualnie lub dla danych grup użytkowników, co pozwala na dostosowanie sytemu Slican ACS do danego profilu firmy, urzędu, instytucji itp.,
 • tryb dostępu – identyfikator zbliżeniowy, klawiatura (PIN, telefon), MessengerCTI,
 • możliwość definiowania wielu stref dostępu dla użytkowników i elastyczne zarządzanie grupami użytkowników do poszczególnych stref,
 • strefy dostępu definiowane są po stronie administratora centrali z poziomu ConfigWEB lub ConfigMAN,
 • kamera pozwala na podgląd miejsca oraz osób korzystających z bramofonu za pomocą aplikacji Slican MessengerCTI.
 • obsługa do 1000 użytkowników w jednym systemie ACS (ilość użytkowników zależy od zastosowanej centrali Slican),
 • użytkownikami ACS mogą być jedynie użytkownicy centrali i central zlinkowanych (numery fizyczne lub wirtualne),
 • na identyfikatorze zbliżeniowym nie są przechowywane żadne dane co jest ważne w przypadku zgubienia identyfikatora.