Wymagania i licencje

Użytkownik call center nabywa uprawnienia do funkcjonalności Call Center centrali w zakresie wynikającym z zakupionych licencji.

 1. Licencja startowa Call Center (NCP.CallCenterStart-5A5CW: 5 abonentów-agentów + 5 połączeń oczekujących w kolejkach).
 2. Dodatkowe licencje agentów Call Center (NCP.CallCenterAgent-x: licencje dla abonentów z uprawnieniami agenta Call Center gdzie x to ilość agentów 1, 5 lub 10).
 3. Dodatkowa licencja na kolejne połączenie oczekujące w kolejkach Call Center (NCP.CallCenterWaitingCalls-1).
 4. Korzystanie z aplikacji Slican CallCenterMAN nie wymaga zakupu dodatkowych licencji. Uprawnienia Managera Call Center i ich zakres nadaje Administrator centrali z poziomu ConfigWEB.
 5. Korzystanie z aplikacji Slican MessengerCTI.Desktop wymaga zakupu odpowiedniej licencji MessengerCTI.

Wymagania sprzętowe aplikacji CallCenterMAN

 1. Centrale Slican:
  • Serwery serii NCP z systemem 1.12 lub wyższym.
 2.  Komputer:
  • System operacyjny komputera Windows 7® lub nowszy.
  • Aplikacja CallCenterMAN – dostępna z poziomu przegladarki internetowej pod tym samym adresem co centrala z sufiksem „cc” (np. https://192.168.0.254/cc).