Agent Call Center

Jeśli użytkownik MessengeraCTI.Desktop ma w centrali włączoną opcję agenta Call Center, w aplikacji dostępne stają się funkcjonalności związane z obsługą kolejek Call Center, a na pasku statusu systemu operacyjnego wyświetla się dodatkowa ikona Status agenta:

W zakładce CC aplikacji w zależności od przyjętej konfiguracji wyświetlane są:

  • do 4 zaprogramowanych przycisków wraz z aktualnym jej stanem dla danego agenta:
    • Logowanie/wylogowanie z kolejki Call Center,
    • Włączenie/wyłączenie przerwy agenta,
  • obsługiwane kolejki z liczbą zalogowanych do niej agentów oraz oczekujących aktualnie w kolejce,
  • lista nieodebranych połączeń – numerów/kontaktów do oddzwonienia.

W przypadku korzystania z listy oddzwonienia pojawia się dodatkowe okno z możliwością nawiązania połączenia oraz polem potwierdzenia czy oddzwonienie było skuteczne.