SZKOLENIA DLA UŻYTKOWNIKÓW

Przeznaczone dla użytkowników, dotyczą podstawowej obsługi central Slican.

  • Czas szkolenia: 1 dzień
  • Termin: zostanie ogłoszony po zebraniu grupy chętnych
  • Cena szkolenia:
    • 480,00 zł + VAT za 1 osobę

TEMATYKA:

  • Obsługa aplikacji ConfigMAN.user, BillingMAN, RecordMAN, Komunikator CTI – instalacja, funkcje, użytkowanie.
  • Telefony CTS – instalacja, funkcje, użytkowanie.

INFORMACJE DLA UCZESTNIKÓW:

Od uczestników wszystkich szkoleń oczekujemy podstawowej znajomości w dziedzinie telekomunikacji stacjonarnej (ISDN, taryfikacja, GSM, zaliczanie), komputera z systemem WinXP lub nowszym z kartą sieciową.

Przed szkoleniem prosimy o zapoznanie się z informacjami zawartymi na stronach pubwiki.slican.pl.

Każdy uczestnik otrzymuje imienny certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia.

ZGŁOSZENIE:

Aby zgłosić się na szkolenie i uzyskać potwierdzenie terminu prosimy przesłać faxem /mailem wypełniony formularz zgłoszeniowy. Nr fax 52 325 11 12, e-mail: office@slican.pl.

Formularz zgłoszeniowy

Każdy uczestnik otrzymuje imienny certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia.

OPŁATY:

Opłaty za szkolenie należy dokonać po potwierdzeniu terminu szkolenia na konto:
17 1140 1052 0000 5982 4900 1001    mBank SA – Oddział Korporacyjny Bydgoszcz
z dopiskiem: “Za udział w szkoleniu firmowym Slican w dniu…”

Opłata obejmuje: dokumentację, materiały szkoleniowo – reklamowe i szczegółowe instrukcje.

Rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu na krócej niż 3 dni robocze przed terminem szkolenia lub nieobecność bez powiadomienia nie zwalnia z obowiązku wniesienia pełnej opłaty.

KONTAKT W SPRAWIE SZKOLEŃ:

Hanna Grzybowska
Tel. + 48 52 325 11 11
e-mail: office@slican.pl