Centrale IPx

SZKOLENIA SERWISOWE ON-LINE: IPx  

  • Czas szkolenia: 1 dzień
  • Termin: 20 czerwca 2024r.
  • Cena szkolenia:
   • 180,00 zł + VAT za 1 osobę dla firm współpracujących
   • oraz 280 zł + VAT dla pozostałych

TEMATYKA:

 • budowa central: IPL,IPM, IPU karty modułowe
 • omówienie pozostałej oferty sprzętowej: telefony, bramofony, urządzenia audio.
 • omówienie oprogramowania współpracującego: ConfigMAN.admin/user, MultiMAN, RecordMAN.Server/Client, BillingMAN, MessengerCTI.Desktop/Mobile, WebCTI, ConsoleCTI, DPH.IP Camera.Config, Konfigurator central.
 • omówienie wymaganych licencji do obsługi poszczególnych funkcjonalności
 • zaznajomienie się z obsługą programu konfiguracyjnego ConfigMAN.
 • szczegółowe omówienie oraz konfiguracja funkcjonalności centrali: kierowanie ruchem, – kreowanie abonentów, budowa IVR, usługi abonenckie,
 • zarządzanie mediami, dodawanie urządzeń peryferyjnych (CTS.IP, DPH.IP, Audio)
 • diagnostyka i rozwiązywanie problemów korzystając z dostępnych narzędzi: monitor centrali, konsola systemowa, miernik ISDN
 • zadania praktyczne z zakresu konfiguracji centrali

Uwaga! Przed szkoleniem prosimy o zapoznanie się z informacjami zawartymi na stronach pubwiki.slican.pl.

Każdy uczestnik otrzymuje imienny certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia.

Zapisy na szkolenie – wypełnij Formularz zgłoszeniowy.

ZGŁOSZENIE

Aby zgłosić się na szkolenie i uzyskać potwierdzenie terminu prosimy przesłać faxem /mailem wypełniony formularz zgłoszeniowy. Nr fax 52 325 11 12, e-mail: office@slican.pl.

OPŁATY

Opłaty za szkolenie należy dokonać po potwierdzeniu terminu szkolenia na konto:
17 1140 1052 0000 5982 4900 1001    mBank SA – Oddział Korporacyjny Bydgoszcz
z dopiskiem: „Za udział w szkoleniu firmowym Slican w dniu…”

Opłata obejmuje: dokumentację, materiały szkoleniowo – reklamowe i szczegółowe instrukcje.

Rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu na krócej niż 3 dni robocze przed terminem szkolenia lub nieobecność bez powiadomienia nie zwalnia z obowiązku wniesienia pełnej opłaty.

KONTAKT I INFORMACJE NA TEMAT SZKOLEŃ

Hanna Grzybowska
Tel. + 48 52 325 11 11
e-mail: office@slican.pl