SZKOLENIA SERWISOWE NCP

Przeznaczone dla instalatorów central i pracowników firm serwisowych i handlowych branży telekomunikacyjnej.

 • Czas szkolenia: 2 dni
 • Termin: 27-28 czerwca 2024 r.
 • Cena szkolenia:
  • 480,00 zł + VAT za 1 osobę dla firm współpracujących
  • oraz 720 zł + VAT dla pozostałych

TEMATYKA:

 • przedstawienie systemu NCP: call manager, gateway, switch, karty modułowe
 • zapoznanie się z obsługą i konfiguracją zasilania buforowego
 • omówienie wymaganych licencji do obsługi poszczególnych funkcjonalności
 • przedstawienie pozostałej oferty sprzętowej: telefony, bramofony, urządzenia audio
 • omówienie oprogramowania współpracującego: ConfigWEB, MultiMAN, RecordMAN.Server/Client, BillingMAN, MessengerCTI.Desktop/Mobile, WebCTI
 • budowa systemu redundantnego
 • zapoznanie się z systemem kontroli dostępu ACS oraz Slican Audio
 • zaznajomienie się z obsługą aplikacji ConfigWeb, ACS, AudioMAN
 • przedstawienie konfiguracji i funkcjonalności centrali: konfiguracja systemu, kierowanie ruchem, kreowanie abonentów, budowa IVR, kolejki CC,
 • usługi abonenckie, zarządzanie mediami, dodawanie urządzeń peryferyjnych (CTS.IP, DPH.IP, Audio), sieciowanie central
 • analiza problemów przy wykorzystaniu dostępnych narzędzi diagnostycznych: analiza pakietów sieciowych, konsola   diagnostyczna, dzienniki powiadomień
 • zadania praktyczne z zakresu konfiguracji centrali
 • zadania praktyczne z obsługi aplikacji współpracujących
 • praktyczna analiza problemów przy wykorzystaniu dostępnych narzędzi diagnostycznych
 • rozdanie certyfikatów potwierdzających ukończenie szkolenia

ZGŁOSZENIE:

Aby zgłosić się na szkolenie i uzyskać potwierdzenie terminu prosimy przesłać faxem /mailem wypełniony formularz zgłoszeniowy. Nr fax 52 325 11 12, e-mail: office@slican.pl.

Formularz zgłoszeniowy

OPŁATY:

Opłaty za szkolenie należy dokonać po potwierdzeniu terminu szkolenia na konto

17 1140 1052 0000 5982 4900 1001    mBank SA – Oddział Korporacyjny Bydgoszcz

z dopiskiem: “Za udział w szkoleniu firmowym Slican w dniu…”

Opłata obejmuje: dokumentację, materiały szkoleniowo – reklamowe i szczegółowe instrukcje.

Rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu na krócej niż 3 dni robocze przed terminem szkolenia lub nieobecność bez powiadomienia nie zwalnia z obowiązku wniesienia pełnej opłaty.

INFORMACJE DLA UCZESTNIKÓW:

Od uczestników wszystkich szkoleń oczekujemy podstawowej znajomości w dziedzinie telekomunikacji stacjonarnej (ISDN, taryfikacja, GSM, zaliczanie), komputera z systemem WinXP lub nowszym z kartą sieciową.

KONTAKT W SPRAWIE SZKOLEŃ:

Hanna Grzybowska
Tel. + 48 52 325 11 11
e-mail: office@slican.pl